Sở Ngoại Vụ
Thứ ba 12/11/2019
Cho phép CB không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của BTV Tỉnh ủy và đoàn các DN đi công tác...
 
3. Cho phép cán bộ không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đoàn các doanh nghiệp không sử dụng Ngân sách Nhà nước đi công tác nước ngoài hoặc ra nước ngoài về việc riêng
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: + Sáng từ 8h00 đến 11h
                                              + Chiều từ 14h đến 16h30
- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
 Điện thoại: 02313878632: Fax 02313876443.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung theo quy định
- Phòng Ngoại vụ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, làm văn bản trình Giám đốc Sở Ngoại vụ cho phép cán bộ không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đoàn các doanh nghiệp không sử dụng Ngân sách Nhà nước đi công tác nước ngoài hoặc ra nước ngoài về việc riêng.
 Bước 3: Nhận kết quả
- Trường hợp từ chối ra Quyết định: Công chức phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản của Sở Ngoại vụ nêu lý do từ chối.
- Trường hợp ra Quyết định: Nhận Quyết định tại phòng Ngoại vụ. Công chức yêu cầu người đến nhận văn bản ký nhận văn bản, trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu. Trường hợp chưa có hộ chiếu, công chức phòng Ngoại vụ cung cấp mẫu tờ khai cấp hộ chiếu công vụ (Mẫu số 01/06 -BNG/LS/TKHC của Bộ Ngoại giao và hướng dẫn điền vào mẫu đơn).
- Thời gian trao trả văn bản: + Sáng từ 8h đến 11h00
                                              + Chiều từ 14h đến 16h30
- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Cách thức thực hiện:
 Tại trụ sở cơ quan hành chính
 Thông qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Công văn của cơ quan chủ quản đề nghị cử cán bộ đi công tác nước ngoài trong đó nêu rõ: nội dung, mục đích chuyến công tác; họ tên, chức vụ người được cử đi công tác nước ngoài, thời gian đi công tác nước ngoài và nguồn kinh phí phục vụ chuyến đi.
2. Đơn xin phép ra nước ngoài và văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản( đối với trường hợp ra nước ngoài về việc riêng: thăm thân, chữa bệnh..) trong đó nêu rõ mục đích, thời gian ở nước ngoài.
3. Công văn hoặc Thư mời đi nước ngoài của nước đối tác.
4. Danh sách đoàn đi nước ngoài (đối với trường hợp có từ 02 người trở lên).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Bẩy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Tổ chức                       
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu.
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
 
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao (Mẫu số 01/06 - BNG/LS/TKHC) Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ - LS ngày 25/6/2008 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao v/v Ban hành Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số: 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007của Chính phủ Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Ø     Thông tư số: 02/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hướng dẫn việc cấp, gia hạn,sửa đổi bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong và ngoài nước theo Nghị định: 136/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ;
Ø     Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT - BNG - BNV ngày 22/12/2005 của liên Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các hoạt động đối ngoại ở địa phương;
Ø     Quyết định số 25/2008/QĐ- UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn ra nước ngoài , đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lai Châu.
 

 

 

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng