Sở Ngoại Vụ
Thứ sáu 15/11/2019
Ra QĐ cử hoặc cho phép cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh đi nước ngoài...
 
2. Ra Quyết định cử hoặc cho phép cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Lai Châu đi công tác nước ngoài hoặc ra nước ngoài về việc riêng.
Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:    + Sáng từ 8h00 đến 11h
                                                 + Chiều từ 14h đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu;
 Điện thoại: 02313878632: Fax 02313876443);
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung theo quy định.
- Phòng Ngoại vụ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, làm văn bản trình UBND tỉnh xem xét quyết định cử hoặc cho phép cá nhân đi công tác nước ngoài hoặc ra nước ngoài về việc riêng.
Bước 3: Nhận kết quả
- Trường hợp từ chối ra Quyết định: Công chức phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản của Sở Ngoại vụ nêu lý do từ chối.
- Trường hợp ra Quyết định: Nhận Quyết định tại phòng Ngoại vụ. Công chức yêu cầu người đến nhận văn bản ký nhận văn bản, trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu. Trường hợp chưa có hộ chiếu, công chức phòng Ngoại vụ cung cấp mẫu tờ khai cấp hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao ( Mẫu số 01/06 -BNG/LS/TKHC của Bộ Ngoại giao và hướng dẫn điền vào mẫu đơn.
- Thời gian trao trả văn bản: + Sáng từ 8h đến 11h00
                                              + Chiều từ 14h đến 16h30
- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Cách thức thực hiện:
 Tại trụ sở cơ quan hành chính
 Thôngquahệthốngbưuchính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
  a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Công văn của cơ quan chủ quản đề nghị cử cán bộ đi công tác nước ngoài trong đó nêu rõ: nội dung, mục đích chuyến công tác; họ tên, chức vụ người được cử đi công tác nước ngoài, thời gian đi công tác nước ngoài và nguồn kinh phí phục vụ chuyến đi.
2. Đơn xin phép ra nước ngoài và văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản( đối với trường hợp ra nước ngoài về việc riêng: thăm thân, chữa bệnh..) trong đó nêu rõ mục đích, thời gian ở nước ngoài.
3. Công văn hoặc Thư mời đi nước ngoài của nước đối tác.
4. Thông báo về việc cho phép đi công tác nước ngoài hoặc cho phép ra nứơc ngoài của Thường trực Tỉnh uỷ hoặc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ( Nếu cán bộ, công chức được cử đi hoặc cho phép đi nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ quy định tại Quyết định số 25/2008/QĐ - UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy chế quản lý đoàn ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lai Châu.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Tám (08) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân                        
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnhLai Châu
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
 
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao( Mẫu số 01/06 - BNG/LS/TKHC) Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ - LS ngày 25/6/2008 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao v/v Ban hành Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số: 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007của Chính phủ Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Ø     Thông tư số: 91/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm KP;
Ø     Thông tư số: 02/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hướng dẫn việc cấp, gia hạn,sửa đổi bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong và ngoài nước theo Nghị định: 136/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ;
Ø     Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT - BNG - BNV ngày 22/12/2005 của liên Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các hoạt động đối ngoại ở địa phương;
Ø     Quyết định số 25/2008/QĐ- UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn ra nước ngoài , đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lai Châu;
Ø     Quyết định số 984 - QĐ/TU ngày 27/12/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu về việc Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài.
 

 

 

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng