Sở Ngoại Vụ
Thứ ba 12/11/2019
Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Lai Châu.
 

1 . Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Lai Châu
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
 Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: + Sáng từ 8h00 đến 11h
                                             + Chiều từ 14h đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu;
 Điện thoại: 02313878632: Fax 02313876443).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung theo quy định.
- Phòng Ngoại vụ có trách nhiệm xem xét hồ sơ làm văn bản trình UBND tỉnh xem xét cho phép cơ quan, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh.
Bước 3: Nhận kết quả
- Trường hợp từ chối cho phép tổ chức hội nghị hội thảo tại tỉnh: Công chức phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản của Sở Ngoại vụ nêu lý do từ chối.
- Trường hợp cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo tại tỉnh: Nhận văn bản tại phòng Ngoại vụ. Công chức yêu cầu người đến nhận văn bản ký nhận văn bản, trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu .
- Thời gian trao trả văn bản: + Sáng từ 8h đến 11h00
                                             + Chiều từ 14h đến 16h30
- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thông qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đối với cơ quan, tổ chức của Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo văn bản xin phép cần nêu rõ:
+ Mục đích của hội nghị, hội thảo.
+ Nội dung của hội nghị, hội thảo
+ Thời gian và địa điểm tổ chức; địa điểm tham quan, khảo sát( nếu có).
+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ( nếu có).
+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài .
+ Nguồn kinh phí
+ ý kiến của cơ quan liên quan
2. Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo, văn bản xin phép cần nêu rõ:
+ Mục đích của hội nghị, hội thảo.
+ Nội dung của hội nghị, hội thảo
+ Thời gian và địa điểm tổ chức; địa điểm tham quan, khảo sát( nếu có).
+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài.
b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết:
Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ họp lệ( Đối với trường hợp các cơ quan, tổ chức của Việt Nam tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế).
 Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ( Đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế) .
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnhLai Châu
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận
 
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Quyết định số 122/2001/QĐ - TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
Ø     Quyết định số 28/2005/QĐ- TTg ngày 01 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Ø     Thông tư số 57/TT - BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;
Ø     Quyết định số: 06/2008/QĐ - UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh Lai Châu. Ban hành quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu.
 

 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail