Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường thị xã
Thứ tư 13/11/2019
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường (Trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên)
 
15. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường (Trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên)
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ.
 + Sáng: từ 8h đến 11h.
 + Chiều: từ 14 h đến 16h.
Khi đến nộp hồ sơ, đến giao dịch phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc Hộ chiếu). Trong trường hợp đi làm hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến làm hộ.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
 + Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo yêu cầu thì viết phiếu giao nhận hồ sơ (hẹn ngày trả kết quả theo quy định).
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
 - Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ.
 + Sáng: từ 8h đến 11h.
 + Chiều: từ 14 h đến 16h.
Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu). Trường hợp nhận hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- 01 văn bản đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường;
- 03 bản đề án bảo vệ môi trường được đóng thành quyển gáy cứng và thêm số lượng đề án bằng số lượng huyện tăng thêm;
- 01 bản sao của một trong các loại: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép hoạt động khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
- 01 bản sao báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm chứng: 25 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thị xã Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Bản cam kết.
Lệ phí:
Phí đăng ký Đề án bảo vệ môi trường: 150.000 đồng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
1. Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục số 3).
2. Bìa và trang phụ bìa (Phụ lục số 4).
3. Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục số 2).
4. Biên bản kiểm tra (Phụ lục số 6)
5. Văn bản lấy ý kiến của huyện liên quan (Phụ lục số 7).
6. Văn bản góp ý kiến của huyện liên quan (Phụ lục số 8).
7. Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục số 12).
8. Báo cáo hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục số 13).
9. Kết quả phân tích mẫu chất thải sau xử lý (Phụ lục số 14).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện:
Đối tượng đăng ký, xác nhận đề án bảo vệ môi trường: Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở và khu sản xuất, dịch vụ thuộc đối tượng có quy mô phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường tham gia hoạt động mà chưa thực hiện quy định về lập, thẩm định và xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
Yêu cầu:
Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện chịu ảnh hưởng nhiều nhất phải lấy ý kiến bằng văn bản của huyện liên quan (trường hợp phòng Tài nguyên & Môi trường của huyện được lấy ý kiến cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra thì không phải lấy ý kiến bằng văn bản).
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Ø     Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ v/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Ø     Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ TNMT Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường;
Ø     Thông tư số 60/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xác nhận đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản   (20/06/2012)
 • Xin hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản   (20/06/2012)
 • Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản (Trường hợp cơ sở chưa đi vào khai thác)   (20/06/2012)
 • Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản (Trường hợp cơ sở đã đi vào khai thác)   (20/06/2012)
 • Xác nhận hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án đã được xác nhận   (20/06/2012)
 • Xác nhận đề án bảo vệ môi trường   (20/06/2012)
 • Xác nhận đề án bảo vệ môi trường   (20/06/2012)
 • Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung   (20/06/2012)
 • Xác nhận Bản cam kết bảo vệ Môi trường   (20/06/2012)
 • Xử lý tài sản thế chấp   (20/06/2012)
 • Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (20/06/2012)
 • Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký   (20/06/2012)
 • Sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký   (20/06/2012)
 • Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất   (20/06/2012)