Lĩnh vực Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.
 
3. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
   Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân và nộp lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.
- Xác nhận của Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Biên nhận của báo, đài về việc đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.
2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc tiêu huỷ dưới hình thức khác.
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, nói rõ lý do xin cấp lại.
- Nộp lại bản chính Giấy chứng nhận bị hỏng, rách, nát.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận.
Lệ phí:
- Lệ phí đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: Mức phí: 30.000 đồng/hộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006;
Ø     Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Ø     Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Ø     Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Ø     Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng