Lĩnh vực Tài chính
Thứ sáu 15/11/2019
Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 

 

2. Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
   Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân và nộp lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.
+ Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh thay đổi, bổ xung ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Giấy công nhận vốn pháp định của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh thay đổi, bổ xung ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận.            
Lệ phí:
- Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: Mức phí: 30.000 đồng/hộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD của hộ kinh doanh (Phụ lục III-6).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh thay đổi, bổ xung ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Giấy công nhận vốn pháp định của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh thay đổi, bổ xung ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006;
Ø     Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Ø     Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Ø     Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Ø     Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng