lĩnh vực Tư pháp
Thứ sáu 15/11/2019
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
 
16. Cp bn sao giy t h tch t s h tch.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Np h sơ
- Địa điểm: Phòng Tư pháp cấp huyện
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Tr kết qu
- Địa điểm: Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần;
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn trả kết quả; trường hợp uỷ quyền nhận kết quả thì người đến nhận hộ phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của cả 02 người, người ủy quyền và người được ủy quyền (kèm theo giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả).
 - Nộp lệ phí, nhận biên lai thu lệ phí và nhận kết quả tại Phòng Tư pháp cấp huyện.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 
- Người yêu cầu cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có thể gửi đề nghị qua đường bưu điện.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·        Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Bản sao giấy tờ hộ tịch
Lệ phí:
Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc: Không quá 3.000 đ/bản.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Sổ đăng ký hộ tịch phải còn được lưu giữ
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.(có hiệu lực ngày 01/4/2006)
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Ø     Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng