lĩnh vực Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc
 
15. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Phòng Tư pháp cấp huyện
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần;
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn trả kết quả; trường hợp uỷ quyền nhận kết quả thì người đến nhận hộ phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của cả 02 người, người ủy quyền và người được ủy quyền (kèm theo giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả).
 - Nộp lệ phí, nhận biên lai thu lệ phí và nhận kết quả tại Phòng Tư pháp cấp huyện.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính,bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu.STP/HT-2006-TĐCC.1)
2. Bản chính giấy khai sinh.
3. Giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.
b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trường hợp cần xác minh được kéo dài thêm không quá 05 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·        Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
·        Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính   
Lệ phí:
Lệ phí thay đổi, cải chính hộ tịch. Mức phí: 25.000 đ/lần cấp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính,bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu.STP/HT-2006-TĐCC.1)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Thay đổi, cải chính hộ tịch: Người được thay đổi, cải chính hộ tịch phải từ đủ 14 tuổi trở lên và đã đăng ký khai sinh tại địa hạt cấp huyện và sổ đăng ký khai sinh còn lưu.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Ø     Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về ban hành biểu mẫu hộ tịch.
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Ø     Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng