Sở Y Tế
Thứ ba 12/11/2019
Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc.
 
Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý dược - Sở Y tế tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ: Phường Tân Phong - thị xã Lai Châu - Lai Châu.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Nộp và nhận kết quả tại phòng Quản lý dược.
Cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ phải viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì người trực tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian trả kết quả tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Trả kết quả.
Người đến nhận kết quả nộp lệ phí tại phòng Kế toán. Khi đến nhận kết quả phải xuất trình biên lai thu phí và giấy hẹn. Trong trường hợp có người đến nhận hộ thì phải xuất trình giấy ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc;
- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề dược của người chủ cơ sở phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh; bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp;
- Bản kê khai nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;
- Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 05 năm qua theo quy định của Bộ Y tế.
b) Số lượng hồ sơ:     02        (bộ) bản gốc.
Thời hạn giải quyết:
 
       30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cá nhân 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
Phòng Quản lý dược Sở Y tế tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Giấy chứng nhận.
- Quyết định hành chính
Lệ phí:
 
- Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế (trừ tủ thuốc trạm y tế cấp xã hoạt dộng bằng vốn ngân sách nhà nước, không vì mục đích kinh doanh): 90.000 đồng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø              Luật Dược đã được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Ø              Nghị định số: 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược;
Ø              Thông tư số: 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;
Ø              Quyết định số: 59/2008/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế; phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.
 
 
 
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc.   (19/06/2012)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc.   (19/06/2012)
 • Đổi Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc   (19/06/2012)
 • Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho DN kinh doanh thuốc   (19/06/2012)
 • Đổi Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc.   (19/06/2012)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho DN kinh doanh thuốc   (19/06/2012)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc.   (19/06/2012)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc.   (19/06/2012)
 • Cấp Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc.   (19/06/2012)
 • Cấp Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán buôn thuốc cho DN kinh doanh thuốc   (19/06/2012)
 • Cấp Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc.   (19/06/2012)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc.   (19/06/2012)
 • Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược.   (19/06/2012)
 • Đổi Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc.   (19/06/2012)
 • Đổi chứng chỉ hành nghề dược.   (19/06/2012)