Sở Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Kinh phí trợ giá, trợ cước
 
2. Kinh phí trợ giá, trợ cước.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.
Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện trợ giá, trợ cước hàng chính sách, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: số 241 đường Trần Hưng Đạo – phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02313.876.525
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trong thời gian xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước hàng năm).
- Văn thư chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở xem xét phê gửi Phòng Tài chính doanh nghiệp. Lãnh đạo Phòng sau khi kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 03 ngày làm việc trao đổi lại với đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ báo cáo lãnh đạo Sở quyết định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán cho đơn vị.
 Bước 5: Căn cứ dự toán do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và văn bản đề nghị của đơn vị, Phòng Tài chính doanh nghiệp thực hiện việc cấp phát theo quy định (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phương án vận chuyển hàng chính sách
- Phương án xây dựng khối lượng của từng điểm bán, mức giá cước vận chuyển hàng chính sách
- Kế hoạch thực hiện hàng chính sách
- Kèm theo các văn bản kiểm tra, thống nhất của ngành chủ quản theo lĩnh vực.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)
Thời hạn giải quyết:
Không có văn bản quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có
Yêu cầu, điều kiện Thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø                Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Ø                 Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;
Ø                Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;
Ø                Thông tư số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3-1-2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31-3-1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Bổ sung vốn doanh nghiệp nhà nước   (15/06/2012)
 • Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được NN giao đất...   (15/06/2012)
 • Tổng hợp phương án xử lý tài sản nhà nước theo phân cấp   (15/06/2012)
 • Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc   (15/06/2012)
 • Thẩm định các phương án giá   (15/06/2012)
 • Đăng ký kê khai giá   (15/06/2012)
 • Xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách các huyện, thị.   (15/06/2012)
 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị khối huyện, thị quản lý   (15/06/2012)
 • Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền   (15/06/2012)
 • Cấp mã số Đầu tư Xây dựng cơ bản   (15/06/2012)
 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý   (15/06/2012)
 • Thẩm định kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu mua sắm tài sản...   (15/06/2012)
 • Thẩm tra xác định định mức, tổng mức chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)
 • Thẩm tra Quyết toán vốn xây dựng cơ bản hàng năm   (15/06/2012)
 • Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)