Sở Tài chính
Thứ sáu 15/11/2019
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được NN giao đất...
 
3. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ.
Tổ chức đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: số 241 đường Trần Hưng Đạo – phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02313.876.525
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Văn thư chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở xem xét phê gửi Phòng Quản lý giá công sản. Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 03 ngày làm việc trao đổi lại với đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Xác định giá trị quyền sử dụng đất
Bước 4: Trả kết quả
 Tại Phòng Quản lý giá công sản - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính, người nhận phải xuất trình giấy giới thiệu.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất
- Giấy tờ liên quan đến thửa đất cần xác định giá bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nếu không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các văn bản có liên quan (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc) (bản sao công chứng).
- Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)
Thời hạn giải quyết:
Không có văn bản quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Biên bản xác định
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø                Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;
Ø                Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tổng hợp phương án xử lý tài sản nhà nước theo phân cấp   (15/06/2012)
 • Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc   (15/06/2012)
 • Thẩm định các phương án giá   (15/06/2012)
 • Đăng ký kê khai giá   (15/06/2012)
 • Xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách các huyện, thị.   (15/06/2012)
 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị khối huyện, thị quản lý   (15/06/2012)
 • Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền   (15/06/2012)
 • Cấp mã số Đầu tư Xây dựng cơ bản   (15/06/2012)
 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý   (15/06/2012)
 • Thẩm định kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu mua sắm tài sản...   (15/06/2012)
 • Thẩm tra xác định định mức, tổng mức chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)
 • Thẩm tra Quyết toán vốn xây dựng cơ bản hàng năm   (15/06/2012)
 • Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)
 • Thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước   (15/06/2012)