Sở Tài chính
Thứ sáu 15/11/2019
Thẩm định các phương án giá
 
2. Thẩm định các phương án giá.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.
Tổ chức đề nghị thẩm định các phương án giá chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: số 241 đường Trần Hưng Đạo – phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02313.876.525
Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Văn thư chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở xem xét phê gửi Phòng Quản lý giá công sản. Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 03 ngày làm việc trao đổi lại với đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định phương án giá
Bước 4: Trả kết quả
 Tại Phòng Quản lý giá công sản - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, khi đến nhận kết quả phải xuất trình giấy giới thiệu 
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá
- Bản giải trình phương án giá (bản tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)
Thời hạn giải quyết:
Không có văn bản quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Phê duyệt
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø                Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;
Ø                Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Ø                Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Ø                Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thưc hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký kê khai giá   (15/06/2012)
 • Xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách các huyện, thị.   (15/06/2012)
 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị khối huyện, thị quản lý   (15/06/2012)
 • Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền   (15/06/2012)
 • Cấp mã số Đầu tư Xây dựng cơ bản   (15/06/2012)
 • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý   (15/06/2012)
 • Thẩm định kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu mua sắm tài sản...   (15/06/2012)
 • Thẩm tra xác định định mức, tổng mức chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)
 • Thẩm tra Quyết toán vốn xây dựng cơ bản hàng năm   (15/06/2012)
 • Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)
 • Thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước   (15/06/2012)