Sở Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách các huyện, thị.
 

12. Xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách các huyện, thị.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.
Tổ chức đề nghị Xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách các huyện, thị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: số 241 đường Trần Hưng Đạo – phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02313.876.525
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Văn thư chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở xem xét phê gửi Phòng Quản lý ngân sách. Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết Thủ tục hành chính trong vòng 07 ngày làm việc trao đổi lại với đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Xét duyệt (thẩm định) quyết toán ngân sách năm
Bước 4: Trả kết quả
 Tại Phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính, người nhận phải xuất trình giấy giới thiệu.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phn h sơ, bao gm:
- Các mẫu biểu quyết toán ngân sách khối huyện, thị theo quy định tại Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.
- Thuyết minh báo cáo quyết toán, báo cáo tổng tình hình tăng giảm tài sản cố định.
b) S lượng h sơ: 02 bộ (bn gc)
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thông báo xét duyệt (thẩm định) quyết toán ngân sách năm
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
1. Phục lục 6 biểu 36
2. Phục lục 6 biểu 38
3. Phục lục 6 biểu 40
4. Phục lục 6 biểu 42
5. Phục lục 6 biểu 44
6. Phục lục 6 biểu 46
7. Phục lục 8 biểu 01
8. Phục lục 8 biểu 02
9. Phục lục 8 biểu 03
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø                Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Ø                Nghị định 60/2003/NĐ-CPngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Ø                Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Ø                Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

 

 

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai 01, 02, 03 

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị khối huyện, thị quản lý   (15/06/2012)
  • Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền   (15/06/2012)
  • Cấp mã số Đầu tư Xây dựng cơ bản   (15/06/2012)
  • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý   (15/06/2012)
  • Thẩm định kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu mua sắm tài sản...   (15/06/2012)
  • Thẩm tra xác định định mức, tổng mức chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)
  • Thẩm tra Quyết toán vốn xây dựng cơ bản hàng năm   (15/06/2012)
  • Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)
  • Thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước   (15/06/2012)