Sở Tài chính
Thứ sáu 15/11/2019
Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị khối huyện, thị quản lý
 
11. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị khối huyện, thị quản lý.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.
Tổ chức gửi dự toán thu, chi ngân sách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: số 241 đường Trần Hưng Đạo – phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02313.876.525
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Văn thư chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở xem xét phê gửi Phòng Quản lý ngân sách. Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 03 ngày làm việc trao đổi lại với đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trao đổi, thảo luận dự toán ngân sách thu, chi với các huyện, thị.
Bước 4: Tổng hợp số liệu báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao số liệu dự toán thu, chi ngân sách cho các huyện, thị.
 Bước 5: Giao dự toán thu, chi ngân sách cho các huyện, thị (qua đường bưu điện).
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Các mẫu biểu xây dựng dự toán thu chi ngân sách đối với cấp huyện, thị theo Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.
- Biểu cơ sở tính (thuyết minh dự toán)
- Bảng lương tháng hiện hưởng và dự kiến tuyển dụng mới theo biên chế được giao
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản gốc)
Thời hạn giải quyết:
03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
1. Phụ lục 01 biểu 01
2. Phụ lục 01 biểu 02
3. Phụ lục 01 biểu 05
4. Phụ lục 05 biểu 04
5. Phụ lục 06 biểu 01
6. Phụ lục 06 biểu 04
7. Phụ lục 06 biểu 05
8. Phụ lục 06 biểu 08
9. Phụ lục 06 biểu 09
10. Phụ lục 06 biểu 11
11. Phụ lục 06 biểu 15
12. Phụ lục 06 biểu 24
13. Phụ lục 06 biểu 26
14. Phụ lục 06 biểu 28
15. Phụ lục 06 biểu 30
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø                Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Ø                Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Ø                Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai 01, 02, 03, 04, 05

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền   (15/06/2012)
  • Cấp mã số Đầu tư Xây dựng cơ bản   (15/06/2012)
  • Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý   (15/06/2012)
  • Thẩm định kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu mua sắm tài sản...   (15/06/2012)
  • Thẩm tra xác định định mức, tổng mức chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)
  • Thẩm tra Quyết toán vốn xây dựng cơ bản hàng năm   (15/06/2012)
  • Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.   (15/06/2012)
  • Thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước   (15/06/2012)