Thanh tra tỉnh
Thứ ba 12/11/2019
Giải quyết tố cáo.
 
Giải quyết tố cáo.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Cá nhân yêu cầu giải quyết tố cáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ và các tài liệu liên quan tới việc tố cáo.
Bước 2. Nộp hồ sơ.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng tiếp dân - UBND tỉnh Lai Châu hoặc gửi qua đường bưu điện.
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoai: 02313.877271.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 12h00’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Người tố cáo xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định. Nếu vụ việc tố cáo không đủ điều kiện thụ lý giải quyết thì cán bộ trả lại hồ sơ và giải thích rõ lý do cho người nộp hồ sơ biết.
Bước 3. Giải quyết tố cáo.
- UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản Thông báo thụ lý giải quyết đơn tố cáo cho người tố cáo biết, đồng thời ban hành văn bản giao việc cho Chánh Thanh tra tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo;
- Thủ trưởng cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xác minh, kết luận nội dung tố cáo có trách nhiệm ban hành quyết định xác minh nội dung tố cáo;
- Đoàn xác minh nội dung tố cáo làm việc với người bị tố cáo, yêu cầu giải trình bằng văn bản kèm theo các bằng chứng (nếu có); Tiếp xúc với người tố cáo, yêu cầu cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ (nếu có); Trong quá trình giải quyết, nếu thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh, kết luận nội dung tố cáo báo cáo UBND tỉnh chuyển Hồ sơ cho cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát để giải quyết;
- Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh, kết luận nội dung tố cáo Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo;
- Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành quyết định xử lý người bị tố cáo nếu có vi phạm hoặc người tố cáo sai sự thật. Thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo biết (khi người tố cáo có yêu cầu).
Bước 4. Nhận kết quả.
- Địa điểm nhận kết quả.
+ Phòng tiếp dân - UBND tỉnh Lai Châu hoặc UBND tỉnh gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo qua đường bưu điện;
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoai: 02313.877271.
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 12h00’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
Cách thức thực hiện:
 
- Gửi qua đường bưu điện;
- Trực tiếp tại cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo có chữ ký trực tiếp hoặc điểm chỉ của người tố cáo;
- Tài liệu, chứng cứ kèm theo.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
 
Không quá 60 ngày, kể từ ngày thông báo thụ lý giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thông báo thụ lý giải quyết.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
» Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
» Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính.
Lệ phí:
 
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Đơn tố cáo (Mẫu số 46).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
» Yêu cầu hoặc Điều kiện 1: Người tố cáo phải nêu rõ và chính xác họ, tên, địa chỉ của mình;
» Yêu cầu hoặc Điều kiện 2: Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo có chữ ký trực tiếp hoặc điểm chỉ của người tố cáo;
» Yêu cầu hoặc Điều kiện 3: Người tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật;
» Yêu cầu hoặc Điều kiện 4: Trường hợp tố cáo đã được giải quyết, nay tố cáo lại, phải có bằng chứng mới.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø     Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999;
Ø     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004;
Ø     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2006.
Ø     Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Ø     Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra V/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng