Thanh tra tỉnh
Thứ sáu 15/11/2019
Giải quyết khiếu nại (lần 2).
 
Giải quyết khiếu nại (lần 2).
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết khiếu nại (lần 2) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ và các tài liệu liên quan tới việc khiếu nại.
Bước 2. Nộp hồ sơ.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng tiếp dân - UBND tỉnh Lai Châu hoặc gửi qua đường bưu điện.
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoai: 02313.877271.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 12h00’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Công dân xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (nếu là cá nhân), giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại) cho cán bộ tiếp công dân.
- Trường hợp người khiếu nại uỷ quyền cho người đại diện thực hiện quyền khiếu nại thì phải xuất trình giấy uỷ quyền được xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơingười khiếu nại cư trú. Nếu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn cử người đại diện để khiếu nại thì phải có văn bản kèm theo nêu rõ lý do, trách nhiệm của người đại diện;
- Trường hợp có luật sư tham gia giúp đỡ người khiếu nại về pháp luật thì luật sư phải xuất trình các giấy tờ sau: Thẻ Luật sư, Giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của người khiếu nại; Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu của Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên đối với trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định. Nếu vụ việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết thì cán bộ trả lại hồ sơ và giải thích rõ lý do cho người nộp hồ sơ biết;
Bước 3. Giải quyết khiếu nại.
- UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản Thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại cho người khiếu nại biết, đồng thời ban hành văn bản giao việc cho Chánh Thanh tra tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại;
- Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại có trách nhiệm ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại;
- Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại (khi thấy cần thiết);
- Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai và gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền, lợi ích liên quan biết;
- Thi hành quyết định: Yêu cầu bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị thiệt hại (nếu có); kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đã có hiệu lực pháp luật.
Bước 4. Nhận kết quả.
- Địa điểm nhận kết quả:
+ Phòng tiếp dân - UBND tỉnh Lai Châu hoặc UBND tỉnh gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 cho người khiếu nại qua đường bưu điện;
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoai: 02313.877271.
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 12h00’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
Cách thức thực hiện:
 
- Gửi qua đường bưu điện;
- Trực tiếp tại cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi nội dung khiếu nại có chữ ký trực tiếp hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
- Quyết định hành chính bị khiếu nại;
- Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 1);
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp người khiếu nại là người được ủy quyền);
- Tài liệu, chứng cứ kèm theo.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
 
- Không quá 45 ngày, kể từ ngày thông báo thụ lý giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thông báo thụ lý giải quyết;
- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết lần 2 không quá 60 ngày kể từ ngày thông báo thụ lý giải quyết; đối với vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày kể từ ngày thông báo thụ lý giải quyết.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
» Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.
» Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính.
Lệ phí:
 
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
- Đơn khiếu nại (mẫu số 32);
- Giấy uỷ quyền khiếu nại trong trường hợp người khiếu nại là người được uỷ quyền (Mẫu số 41).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
» Yêu cầu hoặc Điều kiện 1: Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;
» Yêu cầu hoặc Điều kiện 2: Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP.
» Yêu cầu hoặc Điều kiện 3: Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn giải quyết (30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn không quá 45 ngày);
» Yêu cầu hoặc Điều kiện 4: Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý giải quyết, hoặc chưa có bản án, quyết định của Toà án.
» Yêu cầu hoặc Điều kiện 5: Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần 2.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø     Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999;
Ø     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004;
Ø     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2006.
Ø     Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Ø     Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra V/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  
 
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng