Sở Giáo dục & Đào tạo
Thứ ba 12/11/2019
Xét tặng Nhà giáo ưu tú
 
Xét tặng Nhà giáo ưu tú
Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
   Cá nhân, tổ chức đề nghị xét tặng Nhà giáo ưu tú chuẩn bị đầy đủ hồ sơ,
- Bước 2: Nộp hồ sơ:
   Nộp hồ sơ tại Thường trực thi đua – Văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02313.876410
-Thường trực thi đua Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu đầy đủ, chính xác viết giấy hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Bước 3: Trả kết quả ngày 20/11 hàng năm (trong buổi lễ vinh danh)
Cách thức thực hiện:
 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- 02 bn khai thành tích đ ngh xét tng danh hiu (viết tay theo mu có dán nh 3x4
- Hai bn khai sáng kiến, ci tiến k thut hoc áp dng công ngh mi, giáo trình, công trình nghiên cu khoa hc đ ngh xét tng danh hiu (viết tay theo mu)
- 02 t trình đ ngh phong tng (đánh máy)
- 02 danh sách đ ngh xét tng danh hiu (đánh máy)
- 02 biên bn kim phiếu bu (viết tay) cấp cơ sở (trường, phòng Giáo dục và Đào tạo)
- 02 báo cáo quá trình t chc xét tng danh hiu (đánh máy)
- 02 bn tóm tt h sơ cá nhân (đánh máy)
- 02 biên bn thăm dò dư lun (viết tay) của Hội đồng xét cơ sở (trường, phòng Giáo dục và Đào tạo)
- 02 đĩa CD
b) Số lượng hồ sơ:   05 (bộ) chính
Thời hạn giải quyết:
 
Không có văn bản quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng TW
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
- giấy chứng nhận                      
- quyết định hành chính             
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Ø     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1
Bn khai thành tích đ ngh xét tng danh hiu Nhà giáo ưu tú;
Ø     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2
Bn kê khai sáng kiến, ci tiến k thut hoc áp dng công ngh mi, đ ngh xét tng danh hiu Nhà giáo ưu tú (đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề)
Ø     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3
Bn kê khai sáng kiến, ci tiến k thut hoc áp dng công ngh mi, giáo trình, công trình nghiên cu khoa hc đ ngh xét tng danh hiu Nhà giáo ưu tú (đối với Cao đẳng, Đại học)
Ø     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 4
T trình đ ngh phong tng danh hiu Nhà giáo ưu .
Ø     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 5
Danh sách đ ngh xét tng danh hiu Nhà giáo ưu tú ;
Ø     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 6
Biên bn kimphiếu bu Nhà giáo ưu tú
Ø     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 7
Báo cáo quá trình xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Ø     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 8
Báo cáo quá trình xét tng danh hiu Nhà giáo ưu tú ca Hi đng cp B gi Hi đng cp Nhà nước;
Ø     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 9
Tóm tt h sơ cá nhân đ ngh xét tng danh hiu Nhà giáo ưu tú.   
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Ø     Yêu cầu hoặc điều kiện 1 :
   Tài năng sư phm, có công trong s nghip giáo dc; được hc sinh, sinh viên, đng nghip và nhân dân kính trng.
        - Đo đc: Trung thành vi T quc Vit Nam xã hi    ch nghĩa; có phm cht đo đc tt, tn ty vi ngh, thương yêu, chăm sóc, giáo dc hc sinh; gương mu, là tm gương cho hc sinh và đng nghip noi theo
Ø     Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
   Có thi gian trc tiếp nuôi dy, ging dy t 15 năm tr lên. Đi vi cán b qun lý giáo dc và nghiên cu giáo dc thì phi có thi gian công tác trong ngành t 20 năm tr lên trong đó có 10 năm tr lên trc tiếp nuôi dy, ging dy; thi gian làm cán b qun lý, tham gia ging dy đ s gi theo quy đnh hin hành vn được tính là thi gian trc tiếp ging dy.
Ø     Yêu cầu hoặc điều kiện 3:  
     Đi vi nhà giáo, cán b qun lý giáo dc và nghiên cu giáo dc công tác vùng có điu kin kinh tế - xã hi đc bit khó khăn theo quy đnh ca Th tướng Chính ph; cán b, giáo viên được điu đng đi công tác B, C trong thi kỳ kháng chiến chng M cu nước; nhng người ging dy thc hành ngh nng nhc, đc hi, nguy him theo quy đnh chung, thì thi gian công tác ti các đa bàn, điu kin trên được quy đi, nhân h s 1,33 và được tính là thi gian trc tiếp ging dy khi xét phong tng danh hiu Nhà giáo ưu tú.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø          Lut s 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ca Quc hi v Thi đua khen thưởng.
Ø     Lut s 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 ca Quc hi sa đi, b sung mt s điu ca Lut thi đua, khen thưởng.
Ø Ngh đnh s: 121/2005NĐ-CP Ngày 30/9/2005 v Hướng dn thi hành mt s điuca lut Thi đua Khen thưởng
Ø     Thông tư s 22/2008/TT-BGDDT ngày 23/4/2008 ca B Giáo dc – Đào to v vic hướng dn v tiêu chun, quy trình, th tc và h sơ xét tng danh hiu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
  
 
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xét tặng Nhà giáo Nhân dân   (14/06/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận và công bố kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.   (14/06/2012)
 • Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia   (14/06/2012)
 • Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên THPT   (14/06/2012)
 • Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên THCS   (14/06/2012)
 • Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục..   (14/06/2012)
 • Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.   (14/06/2012)
 • Thành lập trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên   (14/06/2012)
 • Thành lập trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.   (14/06/2012)
 • Thành lập trung tâm Ngoại ngữ- Tin học   (14/06/2012)
 • Thành lập trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp.   (14/06/2012)