Sở Giáo dục & Đào tạo
Thứ ba 12/11/2019
Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp.
 
Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp.
Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ xin thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp về phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
+ Điện thoại: 02313. 876.412.
- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục thành lập trường
- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trường.
- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
Cách thức thực hiện:
 
-         Trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo
-         Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ trình về việc thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp.
2. Đề án thành lập trường với những nội dung sau:
 - Tên trường , loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;
- Ngành hoặc chuyên ngành dự kiến đào tạo;
- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;
- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);
- Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Hiệu trưởng;
- Các văn bản giấy tờ liên quan đến sở hữu đất đai, tài sản của nhà trường.
3. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường
b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết:
 
60 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, sở Giáo dục và Đào tạo, sở Tài chính, sở Kế hoạch đầu tư, sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:   
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực TCCN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
» Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý có đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình theo quy định.
» Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
Có cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện tài chính bảo đảm thực hiện chương trình theo quy định tại điều lệ.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø             Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
Ø             Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Ø             Quyết định số 43/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên   (14/06/2012)
 • Thành lập trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.   (14/06/2012)
 • Thành lập trung tâm Ngoại ngữ- Tin học   (14/06/2012)
 • Thành lập trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm TH - Ngoại ngữ ngoài công lập   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông .   (14/06/2012)