Sở Giáo dục & Đào tạo
Thứ ba 12/11/2019
Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên
 
Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên
Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1: UBND cấp huyện xây dựng đề án Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên huyện. Nộp hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
+ Điện thoại: 02313. 876.412.
 - Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh gửi hồ sơ về sở Nội vụ.
Thời gian: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
 - Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở Nội vụ tổ chức thẩm định xin ý kiến của sở Tài nguyên môi trường, sở Tài chính (đối với TTGDTX cấp huyện).
Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, xin ý kiến của sở Tài nguyên môi trường, sở Tài chính (đối với TTGDTX cấp tỉnh).
- Bước 3: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với TTGDTX cấp tỉnh).
- Bước 4: UBND tỉnh ra quyết định sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, sau được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với TTGDTX cấp tỉnh).
- Bước 5. Trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Cách thức thực hiện:
 
-         Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính tại phòng Tổ chức cán bộ (đối với TTGDTX cấp huyện) tại sở Nội vụ (đối với TTGDTX cấp tỉnh).
-         Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Công văn đề nghị sáp nhập, giải thể của UBND cấp huyện (đối với TTGDTX cấp huyện) của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với TTGDTX cấp tỉnh).
2. Đề án sáp nhập và phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Nhu cầu của việc sáp nhập hay lý do phải giải thể;
- Phương hướng hoạt động của trung tâm sau khi sáp nhập hoặc các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và học vien sau khi giải thể;
- Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.
- Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm sau khi sáp nhập.
 
b) Số lượng hồ sơ:   03 bộ ( bản chính).                    
Thời hạn giải quyết:
 
30 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ, Sở Nội vụ, sở Tài nguyên môi trường, sở Tài chính tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:   
Việc sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.
» Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy dịnh tại Điều 13,14 và Điều 25 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên
» Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy đnhj tại Điều 35, Điều 38 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên ( ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)..
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø             Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
Ø             Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Ø             Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông .   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên.   (14/06/2012)
 • Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh.   (14/06/2012)
 • Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trường chuyên sang trường khác   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)