Công báo
Thứ hai 23/9/2019
Công báo số 06 năm 2012
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU
 
30-12-2011
Quyết định số 47/2011/QĐ – UBND về việc Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
3
13-01-2012
Quyết định số 01/2012/QĐ – UBND về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
7
13-01-2012
Quyết định số 02/2012/QĐ – UBND về việc quy định thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
9
16-01/2012
Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBN ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người tỉnh nguyện đến Lai Châu công tác.
12
18-01-2012
Quyết định số 04/2012/QĐ – UBND Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
14
 
19-01-2012
Quyết định số 05/2012/QĐ – UBND về việc Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa tỉnh Lai Châu đến năm 2015.
22
 
15-02-2012
Quyết định số 07/2012/QĐ – UBND ban hành chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập Thành phố Lai Châu vào năm 2015.
31
VĂN BẢN KHÁC
13-01-2012
Quyết định số 60/QĐ – UBND phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015.
76

 

Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng