Công báo
Thứ hai 23/9/2019
Công báo số 05 năm 2012 ngày 15/02/2012
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
29/12/2011
Quyết định số 46/2011/QĐ – UBND Ban hành mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2
CÁC VĂN BẢN KHÁC
05/ 01/2012
Quyết định số 37/QĐ – UBND Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách địa phương năm 2012.
103
 
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng