Công báo
Thứ hai 23/9/2019
Công báo số 02 năm 2012 ngày 18/01/2012
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Ghi chú
 
Phần 1: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
HĐND TỈNH LAI CHÂU
 
09 -12 - 2011
Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
09 -12 - 2011
Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2015.
 
09 -12 - 2011
Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
 
09 -12 - 2011
Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
 

 

 

Tập đính kèm công báo số 02 năm 2012

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng