Lịch công tác
Thứ ba 12/11/2019
Lịch công tác tuần 43 của Thường trực UBND tỉnh (từ ngày 21/10 – 27/10).
 
Ngày/thứ
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đ/c Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ 2
21/10
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
9h00: Ngheo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
14h00: Chủ trì họp trực tuyến tham gia Dự thảo lần 1 tổ kinh tế xây dựng Văn kiện Đại hội.
14h00: Chủ trì họp trực tuyến tham gia Dự thảo lần 1 tổ kinh tế xây dựng Văn kiện Đại hội.
14h00: Chủ trì họp trực tuyến tham gia Dự thảo lần 1 tổ kinh tế xây dựng Văn kiện Đại hội.
Thứ 3
22/10
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
8h00: Tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
Làm việc tại cơ quan.
8h00: Họp giải quyết một số nội dung tồn tại, vướng mắc tại Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
14h00: Dự kiến họp hội đồng kỷ luật cán bộ công chức liên quan đến vụ việc 137 nhân viên y tế.
Dự họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016/
Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
23/10
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Huyện uỷ Phong Thổ.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Huyện uỷ Phong Thổ.
Kiểm tra, nắm tình hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM và thống nhất Danh mục các dự án đầu tư theo NĐ 57 tại huyện Sìn Hồ.
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
Kiểm tra, nắm tình hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM và thống nhất Danh mục các dự án đầu tư theo NĐ 57 tại huyện Sìn Hồ.
Thứ 5
24/10
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
8h00: Dự Đại hội Hội Y học.
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đường QL32 – Nậm Cần – Nậm Sỏ - Noong Hẻo.
Đi công tác tỉnh Bình Phước dự kỷ niệm 90 ngày truyền thống ngành cao su.
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
14h00: Họp Hội đồng khoa học cho ý kiến về đề tài khoa học năm 2020.
Kiểm tra một số dự án thuỷ điện xin khảo sát tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ.
Đi công tác tỉnh Bình Phước dự kỷ niệm 90 ngày truyền thống ngành cao su.
Thứ 6
25/10
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
8h00: Dự Đại hội Hội Đông Y.
Làm việc tại cơ quan.
Đi công tác tỉnh Bình Phước dự kỷ niệm 90 ngày truyền thống ngành cao su.
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
14h00: Dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (tại BCH Quân sự tỉnh)
Làm việc tại cơ quan.
Đi công tác tỉnh Bình Phước dự kỷ niệm 90 ngày truyền thống ngành cao su.
Thứ 7
26/10
Sáng
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
Chủ nhật
27/10
Sáng
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
 

 

 
Minh Tiến
 print   send mail