Mời họp
Thứ ba 12/11/2019
Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân
 
Cập nhật, 09h00' ngày 16/10/2019
      
Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 149/GM-UBND mời dự họp.
     
NỘI DUNG:
 
Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (2009 – 2019).
 
THÀNH PHẦN:
 
Đại diện Lãnh đạo và các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2.
 
Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
 
Đại diện Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan (có danh sách kèm theo trong giấy mời đính kèm).
 
Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 
Đại diện đại biểu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng (giao Bộ Chỉ huy Quân sự thông báo).
 
Đại biểu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh (theo Kế hoạch 1176/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh).
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Báo Quân khu 2.
 
THỜI GIAN: ½ ngày, bắt đầu từ 14h00' ngày 25/10/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Giao BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh thông báo triệu tập Đại biểu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
 
Minh Tiến
 print   send mail