Mời họp
Thứ sáu 15/11/2019
(HOẢ TỐC) Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác An toàn giao thông Quý III. (14h00, ngày 16/10/2019)
 
Cập nhật, 16h10 ngày 15/10/2019
      
Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 150/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
   
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2019.
 
THÀNH PHẦN:
 
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối.
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Trung tâm Tin học và Công báo.
     
THỜI GIAN: 14h00, ngày 16/10/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh in sao tài liệu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail