Tiếp Công dân
Thứ sáu 15/11/2019
Chuyển đơn của công dân Lò A Tỉnh bản Hua Pảng xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn
 

Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn của công dân Lò A Tỉnh và 5 công dân tại bản Hua Pảng xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn đến Công ty TNHH xây dựng Hưng Hải.

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh nhận được đơn của ông Lò A Tỉnh và 5 công dân, địa chỉ bản Hua Pảng, xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu.

Đơn có nội dung đề nghị Công ty TNHH xây dựng Hưng Hải xem xét bồi thường diện tích đất ruộng, đất nương và tài sản trên đất cho gia đình ông khi thi công xây dựng công trình thuỷ điện Nậm Ban 1.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ các quy định của pháp luật, Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đến Công ty TNHH xây dựng Hưng Hải xem xét và trả lời công dân. Đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 
BBT
 print   send mail