Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ ba 12/11/2019
Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trong dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh
 
Để tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tổ chức kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 27 tháng 02 năm 2019 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019, Kế hoạch số 14/KH-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019; đồng thời chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ sau:
  
Sở Tài chính theo dõi sát giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh trong dịp tổ chức kỷ niệm các hoạt động của tỉnh, đặc biệt đối với các những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường và có giải pháp chỉ đạo kịp thời các đơn vị bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kịp thời chủ động các biện pháp điều tiết kịp thời cung cầu hàng hoá trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chuẩn bị các phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và lưu thông hàng hóa. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giá cước vận tải và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Lễ kỷ niệm để tăng giá cước và các trường hợp không thực hiện việc kê khai, niêm yết giá; đồng thời công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  
Cục Quản lý thị trường tỉnh tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Lễ kỷ niệm; tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, đo lường, chất lượng và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu cho Nhân dân. Thành lập các Tổ kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng dịch vụ ăn uống, các điểm thăm quan du lịch) về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giá, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
  
Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng qua biên giới.
  
UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ giao tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát giá theo đúng quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm. Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng của tỉnh thực hiện tốt các chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
  
Hệ thống các nhà hàng, khách sạn, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá, thực hiện bán, cung cấp dịch vụ theo đúng giá niêm yết.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail