Mời họp
Thứ bảy 19/10/2019
(HOẢ TỐC) Mời họp trực tuyến "Hiệu quả trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (08h00' - 23/9/2
 
Cập nhật, 15h25' ngày 20/9/2019
      
Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 141/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
   
Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”.
 
THÀNH PHẦN:
 
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
 
Thành viên BCĐ cấp tỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (danh sách kèm theo); Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Trung tâm Tin học và Công báo dự và đưa tin.
 
Các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
     
THỜI GIAN: 08h00, ngày 23/9/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
  
Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.
 
UBND các huyện, thành phố cùng Phòng Giao dịch NHCSXH trên địa bàn bố trí đưa, đón các đồng chí là Chủ tịch UBND cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn trên địa bàn được khen thưởng về dự Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail