Mời họp
Thứ ba 22/10/2019
Trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử trong y tế (08h30, ngày 20/9 – GM 140)
 
Cập nhật, 11h00' ngày 18/9/2019
      
Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 140/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế, Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì.
 
THÀNH PHẦN:
   
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể: Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên.
 
Đại diện Lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng tại Lai Châu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển; Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT.
 
Đại diện Lãnh đạo chi nhánh: Viettel Lai Châu, VNPT Lai Châu.
 
Đại diện Lãnh đạo 07 phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở Y tế (do Sở Y tế mời).
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
 
THỜI GIAN: 08h30', ngày 20/9/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (số 03, tầng 2, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh).
 
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo tài liệu, phòng họp và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail