Lịch công tác
Thứ ba 22/10/2019
Lịch công tác tuần 38 của Thường trực UBND tỉnh (từ ngày 16/9 – 22/9).
 

 

Ngày/thứ
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đ/c Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ 2
16/9
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Làm việc tại cơ quan.
Công bố quyết định kiểm tra Ban Thường vụ huyện Phong Thổ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Làm việc tại cơ quan.
Công bố quyết định kiểm tra Ban Thường vụ huyện Mường Tè kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
17/9
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
8h00: Chủ trì họp BTC Đại hội Đại biểu dân tộc tỉnh (tại phòng họp số 02, tầng 3, nhà B).
Từ Mường Tè về thành phố Lai Châu
Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Làm việc tại cơ quan.
Nghe BTC Hội chợ thương mại báo cáo tình hình triển khai các nội dung chuẩn bị cho Hội chợ thương mại.
Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
18/9
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2019.
Họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2019.
Họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2019.
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2019.
Họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2019.
Họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2019.
Thứ 5
19/9
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
8h: Dự Đại hội Đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 (tại rung tâm HN-VH tỉnh)
Làm việc tại cơ quan.
Kiểm tra, nắm tình hình về sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM và thống nhất Danh mục các dự án thu hút đầu tư theo Nghị định 57 tại huyện Than Uyên
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
Kiểm tra, nắm tình hình về sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM và thống nhất Danh mục các dự án thu hút đầu tư theo Nghị định 57 tại huyện Than Uyên
Thứ 6
20/9
Sáng
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
8h: Dự Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế do Bộ Y tế tổ chức
Làm việc tại cơ quan.
Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tại tỉnh
Chiều
Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
14h: Họp kiểm điểm đối với các cá nhân thuộc Sở Y tế, Nội vụ liên quan đến KL thanh tra số 1289/KL-UBND ngày 10/7/2019
Làm việc tại cơ quan.
Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tại tỉnh
Thứ 7
21/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ nhật
22/9
Sáng
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 

 
 
Minh Tiến
 print   send mail