Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ bảy 19/10/2019
Tài liệu họp BCĐ Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2019
 
Tài liệu họp BCĐ Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2019
    
Tải về:
       
 
Minh Tiến
 print   send mail