Mời họp
Thứ ba 22/10/2019
Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2019 (14h00, ngày 17/9 – GM 136)
 
Cập nhật, 16h00 ngày 13/9/2019
      
Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 136/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổ chức Hội chợ.
 
Triển khai một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Hội chợ.
 
THÀNH PHẦN:
   
Chủ trì: Đ/c Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các Thành viên Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Lai Châu (theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Lai Châu).
 
THỜI GIAN: 14h00, ngày 17/9/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp số 02, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail