Tin tức sự kiện
Thứ bảy 19/10/2019
Cổng Dịch vụ công - Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh chính thức đi vào hoạt động
 

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 538/TB–VPUBND về việc đưa Cổng Dịch vụ công - Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh chính thức đi vào hoạt động. 

 

 

   

Theo Thông báo, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng phần mềm Cổng Dịch vụ công - Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh liên thông ba cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và sẵn sàng tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

 

Để đảm bảo quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo, kể từ ngày 01/9/2019 Cổng Dịch vụ công - Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh chính thức đưa vào vận hành, khai thác sử dụng tại địa chỉ truy cập: dichvucong.laichau.gov.vn.

 

Trong quá trình vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công - Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời qua số điện thoại 02133.792.578 đến Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

 
Thanh Hoa
 print   send mail