Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 19/10/2019
Thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu
 

Để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân được thuận tiện trong liên hệ công tác, ngày 03/9, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 42/TB–PCCS1 về việc thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

  

Thực hiện Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu; Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu; Thông báo số 496/TB-VPUBND ngày 27/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu về việc hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

  

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu xin trân trọng thông báo, kể từ ngày 03/9/2019, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu thay đổi địa điểm trụ sở làm việc cũ từ số 241, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu chuyển đến trụ sở mới là Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu tại Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp - phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 

Số điện thoại, các địa chỉ liên hệ khác của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu không thay đổi.

 
Bảo Ngọc
 print   send mail