Tiếp Công dân
Thứ ba 22/10/2019
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 9 năm 2019.
 
Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 61/TB-UBND, thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 9 năm 2019 như sau:
  
Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh.
  
Thời gian: 08h00' ngày 25/9/2019 (thứ 4).
 
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lai Châu (tổ 12, phường Đoàn Kết, tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
 
Thành phần tham gia: Đại diện Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp; Ban Tiếp công dân tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khác khi có yêu cầu.
 
Thời gian công dân đăng ký: Trước ngày 20/9/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; trong trường hợp công dân đến đăng ký sau ngày 20/9/2019 thì chuyển sang tháng kế tiếp.
 
Minh Tiến
 print   send mail