Tiếp Công dân
Thứ hai 23/9/2019
Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2019
 

 
STT
Ngày nhận đơn
Họ và tên, địa chỉ
người KNTC
 
Nội dung
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Ghi chú
1
19/8
1. Lò Văn Đôi + Lò Văn Chài +
Tòng Văn Hại
Bản Khoang, xã Mường Mít, huyện Than Uyên
Đề nghị xem xét việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thuỷ điện Bản Chát
 
 
Tiếp CD
2. Sùng A Chính và 07 hộ dân tái định cư tự nguyện bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn
Đề nghị xác minh lại nguồn gốc đất thu hồi cho các hộ dân tái định cư tự nguyện bản Huổi Mắn
UBND huyện Nậm Nhùn
Xử lý đơn
2
20/8
Hoàng Phó Chuông
Bản Sùng Chô, xã Nậm Lỏong, thành phố Lai Châu
Khiếu nại Quyết định số 1330/QĐ-CCXP ngày 05/8/2019 của UBND thành phố Lai Châu về cưỡng chế phần khấu trừ một phần thu nhập
 
Trả đơn và hướng dẫn
3
 
1. Phạm Thị Nguyệt
Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu
 
Đề nghị được gặp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
 
 
 
Tiếp CD
2. Tẩn Phủ Vảng
Bản Sì Lèng Chải, xã Lản Nhì
Thàng, huyện Phong Thổ
Đề nghị xem xét giải quyết việc tranh chấp đất nương giữa gia đình ông Tẩn Sơn Heng với gia đình ông Tẩn Phủ Vảng
 
Trả đơn và hướng dẫn
3. Lò Văn Vao
Bản Nà Lang, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè
Đề nghị xem xét lại việc đo đạc, thu hồi, bồi thường diện tích đất nương cho gia đình ông khi di dân tái định cư tự nguyện thuỷ điện Lai Châu
BQLDA ĐTXD
các công trình
NN & PTNT
Xử lý đơn
Tổng số đơn nhận
04 đơn, 02 lượt tiếp công dân với 04 người

 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 8 năm 2019 của Lãnh đạo UBND tỉnh.   (20/08/2019)
 • Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 8 năm 2019.   (13/08/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/2019   (30/07/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019   (24/07/2019)
 • Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6/2019 của Lãnh đạo UBND tỉnh.   (14/06/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019   (29/05/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 13/5 đến ngày 17/52019   (22/05/2019)
 • (HOẢ TỐC) TB thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.   (17/05/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 06/5 đến ngày 10/52019   (15/05/2019)
 • Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   (04/05/2019)
 • Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   (04/05/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019   (02/05/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 16/4 đến ngày 19/4/2019   (02/05/2019)
 • Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.   (08/04/2019)
 • Tiếp công dân tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.   (28/03/2019)