Văn phòng UBND tỉnh
Thứ ba 22/10/2019
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 09/2019
 

Ngày 27/8, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 468 về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 09/2019.

  
Theo đó, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu cấp uỷ các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung tuyên truyền trong tháng 9/2019 như sau:


Tập trung tuyên truyền 08 nội dung theo Hướng dẫn số 85-HD/BTG ngày 21/8/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 9 năm 2019 như: Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới (05/9); Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội (Có đề cương tuyên truyền cụ thể sau). Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); 64 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2019) và các sự kiện kỷ niệm quan trọng khác.


Chi tiết văn bản xem tại đây

 
Bảo Ngọc
 print   send mail