Tiếp Công dân
Thứ hai 23/9/2019
Thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 8 năm 2019 của Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo (HOẢ TỐC) số 55/TB-UBND  thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 8 năm 2019 của Lãnh đạo UBND tỉnh.
  
Trước đó, ngày 13/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 53/TB-UBND v/v tiếp công dân tháng 8 năm 2019 của Lãnh đạo UBND tỉnh, theo đó, thời gian tiếp công dân vào ngày 22/8/2019. Tuy nhiên, do Lãnh đạo UBND tỉnh bận công tác đột xuất nên thời gian tiếp công dân được thay đổi như sau:
 
THỜI GIAN: 08h00' ngày 26/8/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (tổ 12, phường Đoàn Kết, tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
 
THÀNH PHẦN:
 
1. Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
2. Thành phần mời:
 
Đại diện Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Lai Châu.
  
Giao UBND thành phố Lai Châu, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung đơn của 04 hộ dân tổ 22, phường Đông Phong, tp Lai Châu.
 
Giao Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung đơn của bà Bùi Thị Phương – đại diện cho 137 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu.
 
Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin.
 
Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong thời gian tổ chức tiếp công dân.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 8 năm 2019.   (13/08/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/2019   (30/07/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019   (24/07/2019)
 • Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6/2019 của Lãnh đạo UBND tỉnh.   (14/06/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019   (29/05/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 13/5 đến ngày 17/52019   (22/05/2019)
 • (HOẢ TỐC) TB thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.   (17/05/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 06/5 đến ngày 10/52019   (15/05/2019)
 • Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   (04/05/2019)
 • Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   (04/05/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019   (02/05/2019)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 16/4 đến ngày 19/4/2019   (02/05/2019)
 • Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.   (08/04/2019)
 • Tiếp công dân tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.   (28/03/2019)
 • Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh   (26/03/2019)