Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ hai 23/9/2019
Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh v/v ban hành văn bản quy phạm pháp luật (CVVP 474)
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, để có cơ sở trình k ý ban hành Quyết định, Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh.
    
Đề nghị các đồng chí cho ý kiến tham gia vào Phiếu lấy ý kiến; gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 23/8/2019.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019 (họp trực tuyến)   (16/08/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh v/v ban hành văn bản (455/VPUBND-KTN)   (12/08/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh v/v ban hành văn bản quy phạm pháp luật (456/VPUBND-KTN)   (12/08/2019)
 • Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh (CVVP 442).   (06/08/2019)
 • Xin ý kiến thành viên UBND tỉnh (CV 435/VPUBND-NC).   (01/08/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử   (22/07/2019)
 • Tài liệu phục vụ Hội thảo vấn đề quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (18/07/2019)
 • Tài liệu họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 7 năm 2019   (16/07/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Quy hoạch (theo GM 106)   (12/07/2019)
 • Tài liệu Hội nghị Công bố Chỉ số CCCHC (theo GM 101)   (08/07/2019)
 • Tài liệu trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2019   (02/07/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và họp UBND tỉnh tháng 6 lần 02   (19/06/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2019 (lần 01)   (05/06/2019)
 • Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh (CVVP 266).   (03/06/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CVVP 264).   (30/05/2019)