Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 19/10/2019
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa vùng chè cổ thụ
 
Ngày 30/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo Kết luận của  đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa vùng chè cổ thụ của huyện Phong Thổ. 
   
Ngày 27 tháng 7 năm 2019, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có chuyến kiểm tra thực địa vùng chè cổ thụ tại khu vực xã Mồ Sì San của huyện Phong Thổ. Trên cơ sở báo cáo kết quả điều tra, khảo sát vùng chè cổ thụ của Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện Phong Thổ và ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:
 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều diện tích rừng chè cổ thụ hàng nghìn năm tuổi (tại khu vực dãy núi Hoàng Liên Sơn: Các xã biên giới của huyện Phong Thổ; xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu của huyện Tam Đường và xã Sà Dề Phìn của huyện Sìn Hồ), đây là di sản quý giá của tỉnh và quốc gia cần được quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý. Để thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn, khai thác phát huy hiệu quả và giá trị đối với diện tích chè cổ thụ trên, UBND các huyện, các sở, ngành liên quan cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được chỉ rõ.
 
 
 
Bảo Ngọc
 print   send mail