Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ hai 23/9/2019
Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh (CVVP 442).
 
Để có cơ sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Tờ trình thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đồng chí Thành viên UBND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Tờ trình v/v đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án: Xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Sìn Hồ.
 
Ý kiến tham gia của các đồng chí gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 09/8/2019 để tổng hợp, sau thời hạn này không nhận được ý kiến coi như đồng ý với nội dung Tờ trình.
 
Tải về:
 
 
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xin ý kiến thành viên UBND tỉnh (CV 435/VPUBND-NC).   (01/08/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử   (22/07/2019)
 • Tài liệu phục vụ Hội thảo vấn đề quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (18/07/2019)
 • Tài liệu họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 7 năm 2019   (16/07/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Quy hoạch (theo GM 106)   (12/07/2019)
 • Tài liệu Hội nghị Công bố Chỉ số CCCHC (theo GM 101)   (08/07/2019)
 • Tài liệu trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2019   (02/07/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và họp UBND tỉnh tháng 6 lần 02   (19/06/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2019 (lần 01)   (05/06/2019)
 • Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh (CVVP 266).   (03/06/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CVVP 264).   (30/05/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CVVP 261).   (29/05/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CVVP 254).   (28/05/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CV 232, CV 233).   (17/05/2019)
 • Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh (CV 236)   (17/05/2019)