Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 19/10/2019
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phiên họp trực tuyến UBND tháng 7 năm 2019
 

Ngày 22/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 49/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phiên họp trực tuyến UBND tháng 7 năm 2019.

 
Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến tháng 7 năm 2019. Dự phiên họp có đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; Các đại biểu đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh uy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; Lãnh đạo các ngành: Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Quản lý thị trường, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, các Ban QLDA ĐTXD các công trình tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo nội dung trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kết luận.

Chi tiết xem tại đây

 
Bảo Ngọc
 print   send mail