Mời họp
Chủ nhật 25/8/2019
Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. (14h00, ngày 02/8)
 
Cập nhật, 17h00 ngày 01/8/2019
      
Ngày 01/8/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 194-GM/BCS mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
1. Báo cáo tình hình thu ngân sách trên địa bàn.
 
2. Xin chủ trương thực hiện phát triển Mắc ca vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND.
 
3. Tiếp nhận viện trợ của Tổ chức KOFIH Hàn Quốc.
 
4. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lai Châu.
 
5. Phương án tổ chức hoạt động Nhà khách Hương Phong.
 
6. Báo cáo Kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án khu di tích Bản Lướt, xã Mường Kim.
 
7. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.
 
THÀNH PHẦN:
   
Các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi lĩnh vực.
 
Nội dung 1: Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
 
Nội dung 2: Đại diện Lãnh đạo Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính.
 
Nội dung 3: Đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
 
Nội dung 4: Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng.
 
Nội dung 5: Đại diện Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính.
 
Nội dung 6: Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá TT&DL.
 
Nội dung 7: Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
Có thời gian dự kiến kèm theo.
 
THỜI GIAN: 14h00 ngày 02/8/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp TT.UBND tỉnh, tầng 3, nhà B.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kế hoạch Tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II.   (31/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp BCĐ tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh. (08h00 ngày 02/8 – GM 119)   (31/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. (13h30 ngày 30/7 – GM 118)   (30/07/2019)
 • Công bố kết luận thanh tra. (14h00, ngày 31/7 – GM 117)   (29/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp BTC kỷ niệm các sự kiện của tỉnh. (08h00 ngày 30/7, GM 20)   (29/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Kiểm tra thực địa, thống nhất phương án bảo tồn và phát triển cây chè tại Mồ Sì San.   (26/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Mường Tè. (15h00 ngày 26/7 – GM 116)   (26/07/2019)
 • Trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. (08h00, ngày 30/7 – GM 115)   (25/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và thăm 02 gia đình chính sách. (GM 114)   (23/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công tác 6 tháng BCĐ 138 và BCĐ 389. (8h00 ngày 25/7 – GM 113)   (23/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến Phiên họp của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.(08h00' ngày 23/7 – GM 112)   (22/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II. (14h00 ngày 22/7 – GM 111)   (22/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Kế hoạch làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc   (19/07/2019)
 • Kế hoạch đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội   (18/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Hội thảo quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn Lai Châu   (18/07/2019)