Mời họp
Chủ nhật 25/8/2019
Công bố kết luận thanh tra. (14h00, ngày 31/7 – GM 117)
 
Cập nhật, 15h00 ngày 29/7/2019
      
Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 117/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Công bố Kết luận thanh tra số 1289/KL-TTr ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh kết luận thanh tra trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2017.
 
THÀNH PHẦN:
   
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Chánh Thanh tra tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh.
 
Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra theo Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
 
Sở Y tế: Lãnh đạo sở; lãnh đạo các phòng và cá nhân có liên quan; đại diện lãnh đạo phòng, trung tâm, đơn vị trực thuộc (Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan).
 
Sở Nội vụ: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng và cá nhân có liên quan (Sở Nội vụ thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan).
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh.
 
THỜI GIAN:   14h00 ngày 31/7/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp số 02 UBND tỉnh (tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh).

 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • (HOẢ TỐC) Họp BTC kỷ niệm các sự kiện của tỉnh. (08h00 ngày 30/7, GM 20)   (29/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Kiểm tra thực địa, thống nhất phương án bảo tồn và phát triển cây chè tại Mồ Sì San.   (26/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Mường Tè. (15h00 ngày 26/7 – GM 116)   (26/07/2019)
 • Trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. (08h00, ngày 30/7 – GM 115)   (25/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và thăm 02 gia đình chính sách. (GM 114)   (23/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công tác 6 tháng BCĐ 138 và BCĐ 389. (8h00 ngày 25/7 – GM 113)   (23/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến Phiên họp của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.(08h00' ngày 23/7 – GM 112)   (22/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II. (14h00 ngày 22/7 – GM 111)   (22/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Kế hoạch làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc   (19/07/2019)
 • Kế hoạch đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội   (18/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Hội thảo quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn Lai Châu   (18/07/2019)
 • Trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Kế hoạch và Đầu tư. (08h00, ngày 18/7 – GM 109)   (16/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. (09h00' ngày 18/7, GM 167)   (16/07/2019)
 • Họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 7 năm 2019. (13h30, ngày 17/7 – GM 108)   (15/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Nghe báo cáo tình hình thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. (14h00, ngày 16/7 – GM 107)   (15/07/2019)