Mời họp
Thứ hai 23/9/2019
Trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. (08h00, ngày 30/7 – GM 115)
 
Cập nhật, 14h00' ngày 25/7/2019
      
Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 115/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
 
THÀNH PHẦN:
   
Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên.
 
Đại diện Lãnh đạo của Phòng Tư pháp các huyện: Tam Đường, Phong Thổ và thành phố Lai Châu.
 
Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh.
 
THỜI GIAN: 08h00' ngày 30/7/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp trực tuyến, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
Giao Sở Tư pháp sao, gửi tài liệu Hội nghị đến các đại biểu; chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • (HOẢ TỐC) Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và thăm 02 gia đình chính sách. (GM 114)   (23/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công tác 6 tháng BCĐ 138 và BCĐ 389. (8h00 ngày 25/7 – GM 113)   (23/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến Phiên họp của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.(08h00' ngày 23/7 – GM 112)   (22/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II. (14h00 ngày 22/7 – GM 111)   (22/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Kế hoạch làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc   (19/07/2019)
 • Kế hoạch đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội   (18/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Hội thảo quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn Lai Châu   (18/07/2019)
 • Trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Kế hoạch và Đầu tư. (08h00, ngày 18/7 – GM 109)   (16/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. (09h00' ngày 18/7, GM 167)   (16/07/2019)
 • Họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 7 năm 2019. (13h30, ngày 17/7 – GM 108)   (15/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Nghe báo cáo tình hình thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. (14h00, ngày 16/7 – GM 107)   (15/07/2019)
 • Trực tuyến về tình hình triển khai Luật Quy hoạch. (08h00', ngày 15/7 – GM 106)   (12/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2019. (8h00, ngày 12/7 – GM 105)   (10/07/2019)
 • Trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành Nội vụ. (08h00, ngày 16/7 – GM 104)   (10/07/2019)
 • Mời dự họp BCĐ tổ chức các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 ( 14g00' ngày 10/7/2019)   (10/07/2019)