Mời họp
Thứ hai 23/9/2019
Kế hoạch đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội
 
Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1382/KH-UBND, đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội về "Tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên". 
 
I. Thành phần Đoàn công tác
 
Đ/c Nguyễn Văn Giàu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội làm Trưởng đoàn.
 
Đ/c Nguyễn Sĩ Cương - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, Phó Trưởng đoàn.
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội.
 
Đ/c Nguyễn Phương Tuấn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại.
 
Đ/c Nguyễn Phương Lan - Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc.
  
Đ/c Trần Thị Quốc Khánh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.
 
Đ/c Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại.
 
Đ/c Bùi Huyền Mai - Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại.
 
Đ/c Giàng Thị Bình - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại.
 
Tổ giúp việc và lái xe phục vụ: 12 người
 
II. Nội dung 
 
Giám sát về: Tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
III. Kế hoạch đón tiếp
 
1. Thứ ba ngày 23/7/2019
 
- Buổi chiều: 13h00' Đoàn xuất phát từ Lào Cai đi Lai Châu, khảo sát thực tế tại một số công trình, dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi tại huyện Tam Đường, sau đó về nghỉ tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Lai Châu.
 
Thành phần đón đoàn tại Tam Đường và đưa Đoàn đi khảo sát thực tế:
 
Kính mời đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu.
 
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Giám đốc các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi xe cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đi xe cùng Sở Tài chính).
 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 19h00’: Mời Đoàn dùng cơm tối tại Khách sạn Mường Thanh.
 
Thành phần tiếp cơm Đoàn:
 
Kính mời đ/c Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu.
 
Kính mời đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Kính mời đ/c Tống Thanh Bình - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đ/c Tống Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 
Đ/c Giàng A Tính - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Thành phần đón và đưa Đoàn đi khảo sát thực tế.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh và bộ phận phục vụ.
 
2. Thứ 4 ngày 24/7/2019
 
- 07h00’: Mời Đoàn ăn sáng tại Khách sạn Mường Thanh.
 
Thành phần:
 
Kính mời đ/c Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu.
 
Kính mời đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Kính mời đ/c Tống Thanh Bình - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 08h00’: Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh.
 
Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị văn hoá tỉnh.
 
Thành phần:
 
Đoàn giám sát của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội.
 
Kính mời đ/c Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu.
 
Kính mời đ/c Tống Thanh Bình -  Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đ/c Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 
Đ/c Giàng A Tính - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thủ trưởng các cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp, UBND huyện Tam Đường.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên theo dõi lĩnh vực.
 
Phóng viên Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; phóng viên các cơ quan Báo, Đài Trung ương thường trú tại Lai Châu.
 
- 11h30’: Mời cơm Đoàn tại Khách sạn Mường Thanh.
 
Thành phần: Như thành phần làm việc.
 
- 13h00': Đoàn giám sát rời thành phố Lai Châu về tỉnh Yên Bái.
 
IV. Tổ chức thực hiện
 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
 
Chuẩn bị Báo cáo và tài liệu làm việc của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
2. Sở Giao thông Vận tải
 
Chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông, thông suốt trên các tuyến đường mà Đoàn giám sát đi qua.
 
3. Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
 Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện làm việc, hậu cần phục vụ Đoàn trong thời gian Đoàn giám sát tại tỉnh.
 
4. Văn phòng UBND tỉnh
 
Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tam Đường đảm bảo các điều kiện làm việc, hậu cần phục vụ cho Đoàn trong thời gian Đoàn giám sát tại tỉnh.
  
5. UBND huyện Tam Đường
 
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện đưa Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế tại 2 đến 3 công trình, dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi trên địa bàn huyện (Do UBND huyện Tam Đường lựa chọn theo danh sách do Đoàn giám sát đề xuất).
 
Trên đây là Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội về “Tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Trần Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • (HOẢ TỐC) Hội thảo quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn Lai Châu   (18/07/2019)
 • Trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Kế hoạch và Đầu tư. (08h00, ngày 18/7 – GM 109)   (16/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. (09h00' ngày 18/7, GM 167)   (16/07/2019)
 • Họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 7 năm 2019. (13h30, ngày 17/7 – GM 108)   (15/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Nghe báo cáo tình hình thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. (14h00, ngày 16/7 – GM 107)   (15/07/2019)
 • Trực tuyến về tình hình triển khai Luật Quy hoạch. (08h00', ngày 15/7 – GM 106)   (12/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2019. (8h00, ngày 12/7 – GM 105)   (10/07/2019)
 • Trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành Nội vụ. (08h00, ngày 16/7 – GM 104)   (10/07/2019)
 • Mời dự họp BCĐ tổ chức các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 ( 14g00' ngày 10/7/2019)   (10/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp về báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư (08h00', ngày 11/7 – GM 103)   (09/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số. (8h00, ngày 11/7 – GM 102)   (09/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Kiểm tra hiện trạng Trung tâm Hành chính công. (14h00, ngày 09/7 – GM 360)   (08/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính. (8h00, ngày 10/7 – GM 101)   (08/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Làm việc với Đoàn công tác của BCĐ TW về PCTT. (GM 100)   (08/07/2019)
 • Làm việc với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh.   (05/07/2019)