Mời họp
Thứ bảy 19/10/2019
Họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 7 năm 2019. (13h30, ngày 17/7 – GM 108)
 
Cập nhật, 16h00 ngày 15/7/2019
      
Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 108/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 7 năm 2019 với các nội dung sau:
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh:
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019.
 
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 7, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2019.
 
2. Sở Nông nghiệp và PTNT:
 
Đề án phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Danh mục các sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.
 
3. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch:
 
Đề án bảo tồn, khôi phục và phát triển bản sắc văn hoá một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
 
4. Sở Tài chính:
  
Báo cáo kết quả rà soát tài sản công là xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
 
(Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu Hội nghị).
   
THÀNH PHẦN:
   
1. Tại đầu cầu tỉnh:
 
- Đại biểu triệu tập: Các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh.
 
- Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Quản lý thị trường, Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông (trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, Trung tâm Tin học & Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
 
2. Tại điểm cầu các huyện, thành phố:
 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
 
Trưởng các phòng, ban có liên quan và các đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố.
 
THỜI GIAN: ½ ngày, bắt đầu từ 13h30 ngày 17/7/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM:
 
- Đầu cầu tỉnh: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
- Điểm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • (HOẢ TỐC) Nghe báo cáo tình hình thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. (14h00, ngày 16/7 – GM 107)   (15/07/2019)
 • Trực tuyến về tình hình triển khai Luật Quy hoạch. (08h00', ngày 15/7 – GM 106)   (12/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2019. (8h00, ngày 12/7 – GM 105)   (10/07/2019)
 • Trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành Nội vụ. (08h00, ngày 16/7 – GM 104)   (10/07/2019)
 • Mời dự họp BCĐ tổ chức các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 ( 14g00' ngày 10/7/2019)   (10/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp về báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư (08h00', ngày 11/7 – GM 103)   (09/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số. (8h00, ngày 11/7 – GM 102)   (09/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Kiểm tra hiện trạng Trung tâm Hành chính công. (14h00, ngày 09/7 – GM 360)   (08/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính. (8h00, ngày 10/7 – GM 101)   (08/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Làm việc với Đoàn công tác của BCĐ TW về PCTT. (GM 100)   (08/07/2019)
 • Làm việc với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh.   (05/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp triển khai các biện pháp phòng, chống Dịch Tả lợn Châu Phi. (14h00, ngày 09/7-GM 99)   (05/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) KH làm việc với UBND tỉnh Sơn La   (04/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2019. (08h00, ngày 04/7-GM 98)   (02/07/2019)
 • Thành lập Tổ kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu di tích bản Lướt   (02/07/2019)