Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ ba 22/10/2019
Công nhận điểm Du lịch trên địa bàn tỉnh (QĐ 467)
 

Số văn bản
467
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
20/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Tống Thanh Hải
Trích yếu
Công nhận điểm Du lịch trên địa bàn tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (QĐ 459)   (07/06/2019)
 • Điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị dự toán khối tỉnh (QĐ 458)   (07/06/2019)
 • Phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 (QĐ 454)   (07/06/2019)
 • Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 452)   (07/06/2019)
 • Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 4 d/a tại huyện Mường Tè và 4 d/a tại tp (QĐ 451)   (07/06/2019)
 • Thành lập Ban Tổ chức các cuộc Liên hoan, Hội diễn do Ngành VH, TT và DL chủ trì (QĐ 443)   (07/06/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐTBXH (QĐ 437)   (07/06/2019)
 • Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp thuộc lĩnh vực XD (QĐ 441)   (07/06/2019)
 • Thành lập BCĐ thực hiện các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020 (QĐ 389)   (04/06/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (QĐ 382)   (04/06/2019)
 • Giải thể Hội Tin học tỉnh Lai Châu (QĐ 385)   (04/06/2019)
 • Giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động 2019 đối với doanh nghiệp nhà nước có 100% vốn Nhà nước (QĐ 376)   (04/06/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&ĐT (QĐ 372)   (04/06/2019)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu (QĐ 358)   (04/06/2019)
 • Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường cho 03 dự án trên địa bàn huyện Than Uyên (QĐ 352)   (04/06/2019)