Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ ba 22/10/2019
Thành lập Ban Tổ chức các cuộc Liên hoan, Hội diễn do Ngành VH, TT và DL chủ trì (QĐ 443)
 

Số văn bản
443
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
14/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Tống Thanh Hải
Trích yếu
V/v thành lập Ban Tổ chức các cuộc Liên hoan, Hội diễn do Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức năm 2019
Thẩm quyền ban hành
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐTBXH (QĐ 437)   (07/06/2019)
 • Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp thuộc lĩnh vực XD (QĐ 441)   (07/06/2019)
 • Thành lập BCĐ thực hiện các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020 (QĐ 389)   (04/06/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (QĐ 382)   (04/06/2019)
 • Giải thể Hội Tin học tỉnh Lai Châu (QĐ 385)   (04/06/2019)
 • Giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động 2019 đối với doanh nghiệp nhà nước có 100% vốn Nhà nước (QĐ 376)   (04/06/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&ĐT (QĐ 372)   (04/06/2019)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu (QĐ 358)   (04/06/2019)
 • Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường cho 03 dự án trên địa bàn huyện Than Uyên (QĐ 352)   (04/06/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐTBXH tỉnh Lai Châu (QĐ 351)   (04/06/2019)
 • Phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng VSATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành NN&PTNT (QĐ 336)   (04/06/2019)
 • Thành lập HĐTĐ kết quả tự chấm điểm và Tổ công tác thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh (QĐ 335   (04/06/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc (QĐ 324)   (04/06/2019)
 • Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 310)   (04/06/2019)
 • Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai, lĩnh vực môi trường áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã (QĐ 301)   (04/06/2019)