Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ sáu 15/11/2019
Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã (QĐ 292)
 

Số văn bản
292
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
26/3/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Trần Tiến Dũng
Trích yếu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Thẩm quyền ban hành
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ ban hành kèm theo QĐ 1166/QĐ-UBND   (05/04/2019)
 • Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTBXH   (05/04/2019)
 • Công nhận lại (05 năm) danh hiệu “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, năm 2014-2018)   (05/04/2019)
 • Phê duyệt quyết toán chi phí thực hiện thoái vốn Nhà nước tại CTCP thương mại tỉnh Lai Châu (QĐ 287)   (05/04/2019)
 • KH tổ chức các Đoàn tham quan, học tập đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS (QĐ 286)   (05/04/2019)
 • Tăng cường lực lượng tham gia chốt Kiểm dịch động vật (QĐ 284)   (05/04/2019)
 • Điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 (QĐ 282)   (05/04/2019)
 • Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, ban thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh (QĐ 281)   (05/04/2019)
 • Phê duyệt Kế hoạch đặt hàng đào tạo cho lao động nông thôn năm 2019 (QĐ 278)   (05/04/2019)
 • Phê duyệt quyết toán chi phí thực hiện thoái vốn Nhà nước tại CTCP QL&XD cầu đường 3 (QĐ 272)   (05/04/2019)
 • Phê duyệt quyết toán chi phí thực hiện thoái vốn Nhà nước tại CTCP Môi trường đô thị tỉnh (QĐ 271)   (05/04/2019)
 • Phê duyệt QT chi phí thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần thương mại Sìn Hồ (QĐ 270)   (05/04/2019)
 • Phê duyệt quyết toán chi phí thực hiện thoái vốn Nhà nước tại CTCP XD&QL đường bộ 1 Lai Châu (QĐ 269   (04/04/2019)
 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh (QĐ 266)   (04/04/2019)
 • Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (QĐ 264)   (04/04/2019)